[1]
A. Mikulska, „Zieloni wobec ponownego zjednoczenia Niemiec”, Res Gestae, t. 14, s. 117–133, lip. 2022.