[1]
N. Bursiewicz, „Struktura przestrzenna Oviedo w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem placów miejskich. Zarys problematyki”, Res Gestae, t. 15, s. 36–49, luty 2023.