Chłosta-Sikorska, A. „Wybrane Problemy mieszkańców Nowej Huty na podstawie listów do «Głosu Nowej Huty» z lat 1956–1970”. Res Gestae, t. 15, luty 2023, s. 132-46, doi:10.24917/24504475.15.10.