Bereszyński, Z. „Sprawa Braci Kowalczyków Jako przykład Mitologizacji Historii”. Res Gestae, t. 15, luty 2023, s. 147-64, doi:10.24917/24504475.15.11.