Polek, K. „Wojna Saska Karola Wielkiego I Jej Konsekwencje”. Res Gestae, t. 6, czerwiec 2015, s. 33-64, doi:10.24917/2415.