Wołos, M., i K. Polek. „Bibliografia”. Res Gestae, t. 1, styczeń 2016, s. 387-06, doi:10.24917/2935.