Polek, K., i M. Wołos. „Nota O Autorach”. Res Gestae, t. 2, grudzień 2016, s. 223-4, doi:10.24917/3249.