Suski, R. „Korespondencja Pliniusza Młodszego Z Cesarzem Trajanem, T. 1–2, Red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka, Lublin 2017”. Res Gestae, t. 5, czerwiec 2018, s. 132-6, doi:10.24917/4258.