KopećM. „Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia. Dzieje Miasta I Regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, Ss. 462, Tabele, Wykresy Kolorowe Ilustracje, Mapy, Indeksy”. Res Gestae, T. 7, marzec 2019, s. 160-6, doi:10.24917/4818.