ПирігМ. „Українське соціалістичне селянсько-робітниче об’єднання («Сельроб»): стан дослідження та перспективи подальшого вивчення”. Res Gestae, T. 10, lipiec 2020, s. 61-71, doi:10.24917/24504475.10.4.