CiechanowskiJ. S. „Polacy W Brygadach Międzynarodowych Podczas hiszpańskiej Wojny Domowej (1936–1939). Kilka Uwag O Stanie Badań I Postulatach Badawczych”. Res Gestae, T. 10, lipiec 2020, s. 72-83, doi:10.24917/24504475.10.5.