РазиграєвО. „Комуністи в пенітенціарних закладах Другої Речі Посполитої (на прикладі Луцької в’язниці Волинського воєводства): джерела до вивчення”. Res Gestae, T. 10, lipiec 2020, s. 139-53, doi:10.24917/24504475.10.10.