KlimeckiM. „Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – Polbiuro KC RKP(b) W Realizacji planów Sowietyzacji Polski W 1920 R.”. Res Gestae, T. 10, lipiec 2020, s. 165-83, doi:10.24917/24504475.10.12.