SuławkaA. R. „Rewolucyjne Partie chłopskie W II RP W świetle Historiografii”. Res Gestae, T. 10, lipiec 2020, s. 225-39, doi:10.24917/24504475.10.14.