DymydjukD. „Początki użytkowania Szabli Na Terenie wczesnośredniowiecznej Armenii”. Res Gestae, T. 11, grudzień 2020, s. 172-97, doi:10.24917/24504475.11.11.