Suski, R. „A.A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu I pamięć O Niej W Rzymskich Numizmatach zaklęta, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, Ss. 561, Ilustracje, Tabele, Mapy”. Res Gestae, t. 13, styczeń 2022, s. 228-30, https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/9043.