Polek, K. „Chaganat Chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – Kontakty i ich Charakter w IX–X wieku”. Res Gestae, t. 14, lipiec 2022, s. 5-57, doi:10.24917/24504475.14.1.