Bursiewicz, N. „Struktura Przestrzenna Oviedo w średniowieczu Ze szczególnym uwzględnieniem placów Miejskich. Zarys Problematyki”. Res Gestae, t. 15, luty 2023, s. 36-49, doi:10.24917/24504475.15.3.