[1]
PodniesińskaK., „Pięć albumów z rycinami medali polskich do dzieła «Historia polska medalami zaświadczona i objaśniona» biskupa Jana Chrzciciela Albertrandego”, Res Gestae, 2017, t. 3, s. 69-95, https://doi.org/10.24917/24504475.3.3, https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/24504475.3.3 dostępne na: 04.03.2021.