[1]
PolekK., „Wielka strategia czy czy zbieg okoliczności? Kształtowanie się wschodniej granicy państwa karolińskiego w VIII–IX w. w Europie Środkowej”, Res Gestae, 2018, t. 6, s. 5-54, https://doi.org/10.24917/4678, https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/4678 dostępne na: 06.05.2021.