[1]
KopećM., „Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Kondrad Meus, Trzebinia. Dzieje miasta i regionu 1989–2017, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2018, ss. 462, tabele, wykresy kolorowe ilustracje, mapy, indeksy”, Res Gestae, 2019, t. 7, s. 160-166, https://doi.org/10.24917/4818, https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/4818 dostępne na: 06.05.2021.