[1]
FalatM., „Odraz kultúrneho dedičtva Podkarpatskej Rusi v dielach českých a slovenských autorov medzivojného obdobia”, Res Gestae, 2020, t. 11, s. 82-97, https://doi.org/10.24917/24504475.11.5, https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7548 dostępne na: 12.04.2021.