[1]
DymydjukD., „Początki użytkowania szabli na terenie wczesnośredniowiecznej Armenii”, Res Gestae, 2020, t. 11, s. 172-197, https://doi.org/10.24917/24504475.11.11, https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7552 dostępne na: 06.05.2021.