CiechanowskiJan Stanisław. „Polacy W Brygadach Międzynarodowych Podczas hiszpańskiej Wojny Domowej (1936–1939). Kilka Uwag O Stanie Badań I Postulatach Badawczych”. Res Gestae 100 (lipiec 27, 2020): 72-83. Udostępniono październik 28, 2020. https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7297.