KlimeckiMichał. „Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – Polbiuro KC RKP(b) W Realizacji planów Sowietyzacji Polski W 1920 R.”. Res Gestae 100 (lipiec 27, 2020): 165-183. Udostępniono grudzień 2, 2020. https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/7306.