Polek, Krzysztof. „Chaganat Chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej – Kontakty i ich Charakter w IX–X wieku”. Res Gestae 14 (lipiec 29, 2022): 5–57. Udostępniono sierpień 15, 2022. https://resgestae.up.krakow.pl/article/view/9452.