Wróbel, Łukasz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Polska