Chłosta-Sikorska, Agnieszka, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie