Pobóg-Lenartowicz, Anna, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego