Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska