Chomnicki, Grzegorz, Instytut Historii UJ, Polska

  • Res Gestae Tom 9 (2010) - Polemiki-Recenzje-Omówienia
    Dydaktyka historii jako dyscyplina akademicka wobec wyzwań współczesności, pod red. l ucyny Kudły i Czesława Nowarskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008, 260 ss.
    Abstrakt  PDF