Chrobaczyński, Jacek, Polska

  • Res Gestae Tom 9 (2019): Res Gestae - Recenzje
    Adam Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim, Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018, ss. 871
    Szczegóły  PDF