Chrobaczyński, Jacek, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie