Chrobaczyński, Jacek, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska

  • Res Gestae Tom 3 (2016): Res Gestae - Artykuły recenzyjne
    Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, autorzy: Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016. (Kilka uwag i refleksji historyka)
    Abstrakt  PDF