Ciechanowski, Jan Stanisław, Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales", Polska