Pietrzak, Jarosław, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki, Polska