Ciecieląg, Jerzy, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska