Ciecieląg, Jerzy, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska