Follprecht, Kamila, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska