Paszkiewicz, Katarzyna, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska