Podniesińska, Katarzyna, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polska