Woszczek, Magdalena, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

  • Res Gestae Tom 6 (2018): Res Gestae - Sprawozdania
    Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji: Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym, Kraków, 23–24 listopada 2017 r.
    Szczegóły  PDF