Wiewióra, Marcin, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska