Wilczyński, Marek, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

  • Res Gestae Tom 15 (2013) - Miscellanea
    Interpersonalizacja procesu kształcenia i mobilność jaki ważne elementy rozwijania komoetencji studentów studiów historycznych.
    Abstrakt  PDF