Wójs, Sławomir, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska