Grabarczyk, Tadeusz, Instytut Historii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie