Wnętrzak, Teresa, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska