Wic, Władysław, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska