Lopatková, Zuzana, Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja