S. Pijaj, Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesiątych XIX w. (skład-organizacja-funkcjonowanie), Kraków 2011.

Łukasz Tomasz Sroka

AbstraktSłowa kluczowe


życie społeczne i polityczne, monarchia austro-węgierska, wiedeńska Rada Państwa

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.